نویسنده = محمدعلی گودرزی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

فاطمه دریانورد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی؛ محمدعلی گودرزی؛ جعفر ترک‌زاده