نویسنده = امین کرایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-72

رضا خجسته‌مهر؛ امین کرایی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور؛ رحیم کوچکی