نویسنده = غلامرضا رجبی
تعداد مقالات: 6
1. رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-62

10.22055/jac.2018.24978.1570

غلامرضا رجبی؛ مریم کریمی؛ عباس امان الهی


2. ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی‌ زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-22

10.22055/jac.2017.21290.1422

غلامرضا رجبی؛ مهدی حریزاوی؛ منوچهر تقی پور


3. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

رضا خجسته مهر؛ خدیجه شیرالی نیا؛ غلامرضا رجبی؛ کیومرث بشلیده


4. اثر بخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهی به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

غلامرضا رجبی؛ معصومه پیردایه؛ رضا خجسته مهر


6. بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-56

10.22055/jac.2011.10264

غلامرضا رجبی؛ سیما فردوسی؛ مسعود شهبازی