نویسنده = لقمان ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه یک مطالعه آمیخته

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-22

10.22055/jac.2016.12586

لقمان ابراهیمی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی