نویسنده = خدیجه شیرالی نیا
تعداد مقالات: 2
1. آیا دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران ادراک انصاف زنان را پیش بینی می کند؟

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

10.22055/jac.2014.12558

رضا خجسته مهر؛ حسن نوکاریزی؛ خدیجه شیرالی نیا


2. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

رضا خجسته مهر؛ خدیجه شیرالی نیا؛ غلامرضا رجبی؛ کیومرث بشلیده