نویسنده = ناصر مضری ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با آمادگی اعتیاد

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

عباس امان الهی؛ خالد اصلانی؛ ناصر مضری ابراهیمی؛ فاطمه درخور