نویسنده = عباس امان الهی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با آمادگی اعتیاد

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

عباس امان الهی؛ خالد اصلانی؛ ناصر مضری ابراهیمی؛ فاطمه درخور


3. مقایسه‌ی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور

دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-88

عباس امان الهی فرد؛ روشن نیکبخت؛ محمدعلی حسینی؛ سحر احمدی فخر؛ زهرا حسینی