نویسنده = مریم کریمی
تعداد مقالات: 1
1. رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-62

10.22055/jac.2018.24978.1570

غلامرضا رجبی؛ مریم کریمی؛ عباس امان الهی