کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 5
3. اثربخشی آموزش گروهی آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن در زوج‌ها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-88

10.22055/jac.2017.21404.1430

طیبه فاطمی نیک؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


4. مقایسه‌ی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور

دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-88

عباس امان الهی فرد؛ روشن نیکبخت؛ محمدعلی حسینی؛ سحر احمدی فخر؛ زهرا حسینی