کلیدواژه‌ها = خودناتوان سازی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-118

منیجه شهنی‌ییلاق؛ سودابه بساک‌نژاد؛ مینا محبی