کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
تعداد مقالات: 3
1. آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش سازگاری عاطفی، سلامت روان و حرمت خود دانش‌آموزان کم‌توان جسمی- حرکتی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

10.22055/jac.2016.12567

زیبا برقی ایرانی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ فاطمه شریفی


2. بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-144

کیومرث بشلیده؛ منوچهر تقی پور؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ سیده زبیده جزایری