کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان آزاردیده عاطفی

دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-50

محمد نریمانی؛ کریم عالی ساری نصیرلو؛ سودا عفت پرور


2. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته

دوره 3، شماره ی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

رضا خجسته مهر؛ خدیجه شیرالی نیا؛ غلامرضا رجبی؛ کیومرث بشلیده