کلیدواژه‌ها = تحلیل رفتار متقابل
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و خود شناسی زنان متأهل

دوره 3، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-64

منصور سودانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید؛ کبری محمدی