کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 3
1. پیش بین های رضایت زناشویی در افسران نیروی انتظامی شهر اهواز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

10.22055/jac.2017.22272.1473

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی