کلیدواژه‌ها = ناباروری
تعداد مقالات: 2
1. رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-62

10.22055/jac.2018.24978.1570

غلامرضا رجبی؛ مریم کریمی؛ عباس امان الهی


2. مقایسه‌ی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور

دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-88

عباس امان الهی فرد؛ روشن نیکبخت؛ محمدعلی حسینی؛ سحر احمدی فخر؛ زهرا حسینی