کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی زوج‌درمانی روایتی بر بهبود بهزیستی روان‌شناختی زوجین ناسازگار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-86

10.22055/jac.2020.31058.1703

ابراهیم روزدار؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی