کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-98

10.22055/jac.2016.12578

علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ مریم سادات موسوی