کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشاوره‌ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و نشخوار فکری زنان نابارور

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-108

10.22055/jac.2020.29148.1668

ابراهیم نامنی؛ حسین کشاورز افشار؛ فهیمه باهنر


3. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-98

10.22055/jac.2016.12578

علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ مریم سادات موسوی