کلیدواژه‌ها = مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی مغشوش

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-78

10.22055/jac.2018.21913.1458

احمد حیدرنیا؛ فهیمه کریمی؛ هادی عباسی