کلیدواژه‌ها = مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آسیب‌های مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی: یک پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-86

10.22055/jac.2019.27520.1633

احمد صادقی؛ پریسا دوستانی؛ مرضیه هادی