نویسنده = سامانی، سیامک
تعداد مقالات: 2
1. الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‏نگر فرایند و محتوای خانواده

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-134

سیامک سامانی؛ مینا بهبهانی