نویسنده = بشارت، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تعدیل کننده سبک‌های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکلات زناشویی

دوره 2، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-44

محمدعلی بشارت؛ آفریده تیکدری نژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ سید محمدرضا رضازاده