نویسنده = رقیبی، مهوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مورد خشونت قرار گرفتن با ویژگی‌های روانشناختی در زنان شهرستان زاهدان

دوره 2، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-48

راضیه خسروی؛ مهوش رقیبی؛ زهرا نیک منش