نویسنده = سهرابی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط تصویر بدن و رفتار دوستانه با رضایت زناشویی در زوجین

دوره 2، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-28

عباس ابوالقاسمی؛ آذر کیامرثی؛ زهره سهرابی