نویسنده = اکبری زردخانه، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری انفرادی و گروهی بر مشکلات سلامت روان و نشانگان روان‌شناختی زندانیان زن

دوره 2، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-72

محمد خدایاری‌فرد؛ یاسمین عابدینی؛ سعید اکبری زردخانه؛ محسن شکوهی یکتا؛ رضا رستمی