نویسنده = حیدری، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-119

10.22055/jac.2015.12561

عباس امان الهی؛ نرگس حیدری؛ رضا خجسته مهر؛ مهدی ایمانی