نویسنده = امان الهی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه‌ی دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-111

10.22055/jac.2016.12591

عباس امان الهی؛ محبوبه ایزدی پناه؛ منصور سودانی


2. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-119

10.22055/jac.2015.12561

عباس امان الهی؛ نرگس حیدری؛ رضا خجسته مهر؛ مهدی ایمانی