نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی

دوره 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 18-48

10.22055/jac.2017.12559

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان؛ احمد عابدی