نویسنده = اوحدی، عارفه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش تفکّر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران کودکان مبتلا به اختلال های برونی سازی شده

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-80

10.22055/jac.2016.12589

سیده سمیرا موسوی؛ معصومه بیرانوند؛ علیرضا کاکاوند؛ اعظم غفوری؛ عارفه اوحدی