نویسنده = عباس‌پور، ذبیح‌اله
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-44

10.22055/jac.2018.24081.1529

رضا خجسته مهر؛ نوشین روشن روان؛ ذبیح‌اله عباس‌پور


2. نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-72

رضا خجسته‌مهر؛ امین کرایی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور؛ رحیم کوچکی