نویسنده = سیدمحرمی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

10.22055/jac.2016.12587

ایمان سیدمحرمی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی