نویسنده = سمیعی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-36

10.22055/jac.2016.12566

فاطمه سمیعی؛ فاطمه رضوانیان