نویسنده = محمدی، رحمت الله
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-96

10.22055/jac.2016.12593

مهدی قزلسفلو؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ رحمت الله محمدی