نویسنده = خادمی اشکذری، ملوک
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی معنای زندگی در دانشجویان: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-76

10.22055/jac.2016.12568

لیلا طالب زاده شوشتری؛ مرتضی منادی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ احمد خامسان