نویسنده = یوسفی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان

دوره 4، شماره ی 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-98

10.22055/jac.2015.12599

جمیله نبوی حصار؛ مختار عارفی؛ ناصر یوسفی