نویسنده = اسدی شیشه‌گران، سارا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده در نامزدها

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-88

10.22055/jac.2016.12569

سارا اسدی شیشه‌گران؛ حسین قمری؛ علی شیخ‌الاسلامی