نویسنده = تقی پور، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی‌ زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-22

10.22055/jac.2017.21290.1422

غلامرضا رجبی؛ مهدی حریزاوی؛ منوچهر تقی پور