نویسنده = اورکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-114

10.22055/jac.2017.22221.1471

مهدیه رحمانیان؛ مهدیه معین صمدانی؛ محمد اورکی