تماس با ما

          دوفصلنامه مشاوره کاربردی

 

http://jac.scu.ac.ir/data/jac/news/1548044209_indx_.jpg

نشانی پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله

شماره تماس: 19-33330010- 061-  داخلی 4610

شماره فکس: 33331366-061

وب سایت:  http://Jac.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  jac@scu.ac.ir


CAPTCHA Image