نویسنده = ناصر یوسفی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری برآشفتگی زناشویی و تعارض بین‌فردی زوجین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92

10.22055/jac.2019.27094.1622

احمد امانی؛ ماریا هادی؛ ناصر یوسفی


3. بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-64

10.22055/jac.2017.20212.1380

ناصر یوسفی؛ بنت الهدا کریمی پور؛ احمد امانی


4. خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-96

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده


5. رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-36

10.22055/jac.2011.10263

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده؛ امید عیسی‫نژاد؛ عذرا اعتمادی؛ ناصر شیر بیگی