نویسنده = کیومرث بشلیده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی زوج‌درمانی روایتی بر بهبود بهزیستی روان‌شناختی زوجین ناسازگار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-86

10.22055/jac.2020.31058.1703

ابراهیم روزدار؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی


2. خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق

دوره 1، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-96

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده


3. رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-36

10.22055/jac.2011.10263

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده؛ امید عیسی‫نژاد؛ عذرا اعتمادی؛ ناصر شیر بیگی