نویسنده = سید محمدرضا رضازاده
نقش تعدیل کننده سبک‌های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکلات زناشویی

دوره 2، شماره‌ی 2، اسفند 1391، صفحه 29-44

محمدعلی بشارت؛ آفریده تیکدری نژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ سید محمدرضا رضازاده