کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 11
2. رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-62

10.22055/jac.2018.24978.1570

غلامرضا رجبی؛ مریم کریمی؛ عباس امان الهی


3. دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-44

10.22055/jac.2018.24081.1529

رضا خجسته مهر؛ نوشین روشن روان؛ ذبیح‌اله عباس‌پور


4. پیش بین های رضایت زناشویی در افسران نیروی انتظامی شهر اهواز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

10.22055/jac.2017.22272.1473

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی


5. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-98

10.22055/jac.2016.12578

علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ مریم سادات موسوی


6. سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-96

10.22055/jac.2016.12593

مهدی قزلسفلو؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ رحمت الله محمدی


7. تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

10.22055/jac.2016.12587

ایمان سیدمحرمی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی


11. رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-36

10.22055/jac.2011.10263

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده؛ امید عیسی‫نژاد؛ عذرا اعتمادی؛ ناصر شیر بیگی