کلیدواژه‌ها = کیفیت زناشویی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22055/jac.2018.25017.1571

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه


3. بررسی رابطه‌ی دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-111

10.22055/jac.2016.12591

عباس امان الهی؛ محبوبه ایزدی پناه؛ منصور سودانی


4. رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

دوره 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-36

10.22055/jac.2011.10263

ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده؛ امید عیسی‫نژاد؛ عذرا اعتمادی؛ ناصر شیر بیگی