اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد

دوره 1، شماره‌ی 2، اسفند 1390، صفحه 1-16

فاطمه دریانورد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی؛ محمدعلی گودرزی؛ جعفر ترک‌زاده


اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته

دوره 3، شماره ی 1، شهریور 1392، صفحه 1-18

رضا خجسته مهر؛ خدیجه شیرالی نیا؛ غلامرضا رجبی؛ کیومرث بشلیده


بررسی اثر آشنایی همسایگان بر فرایند انتخاب همسر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-23

10.22055/jac.2016.12574

محمود بحرانی؛ محمود بحرانی


الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه یک مطالعه آمیخته

دوره 5، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 1-22

10.22055/jac.2016.12586

لقمان ابراهیمی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی


شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه ی کیفی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-26

10.22055/jac.2017.22007.1464

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی


بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-24

10.22055/jac.2019.27351.1629

زینب شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ آتوسا کلانتر هرمزی


مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌سالی در حال ظهور: نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ابعاد هویت

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22

10.22055/jac.2019.30981.1700

سیدعبداله محمدی؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولادچنگ


پیامدهای سوء استفاده جنسی کودکی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان و مردان: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-30

10.22055/jac.2022.40860.1884

وحیده مفید؛ سیدرضا فلاح چای؛ سید عبدالوهاب سماوی


ارتباط تصویر بدن و رفتار دوستانه با رضایت زناشویی در زوجین

دوره 2، شماره‌ی 2، اسفند 1391، صفحه 15-28

عباس ابوالقاسمی؛ آذر کیامرثی؛ زهره سهرابی


اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها

دوره 1، شماره‌ی 2، اسفند 1390، صفحه 17-30

ابراهیم نوری تیرتاشی؛ عبداله شفیع‌آبادی؛ ابوالفضل کرمی


اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین

دوره 3، شماره ی 2، اسفند 1392، صفحه 17-36

احمد امانی؛ رامین لطافتی بریس