رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه‌ی سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مسیر می‫باشد. نمونه شامل 180 زوج متأهل‫ مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان بود که به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های نگرش نسبت به عشق (LAS) و سازگاری زوجی، فرم اصلاح شده (RDAS) را تکمیل نمودند. نتایج این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان داد که سبک‌های عشق‌ورزی دوستانه، رومانتیک و واقع‌گرایانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه مثبت و سبک‌های عشق‌ورزی شهوانی، بازیگرانه و فداکارانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه منفی دارند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در انجام مشاوره قبل از ازدواج و پیش‌بینی یک ازدواج موفق کاربردپذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Loving Styles and Marital Quality in Married Couples

نویسندگان [English]

  • Naser Yousefi 1
  • Kioumars Beshlideh 2
  • Omid Isanejad 3
  • Ozra Etemadi 3
  • Naser Shirbeigi 1
چکیده [English]

This study was aimed to explore the relationship between loving styles and marital quality. The sample consisted of 180 married couples who were selected randomly from among clients referred to Community and Counseling Centers in Isfahan and responded to Love Attitude Scale (LAS) and Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS). The results of path analysis showed that there were positive and significant relationships between Eros, Storg and Agape love styles and marital satisfaction, consensus an cohesion (p< 0.05). Also, the results showed negative relationships between Ludus, Mania and Pragma love styles and marital satisfaction, consensus an cohesion (p< 0.05). These results can be applied in premarital counseling and in predicting of prosperous marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • loving style
  • Marital satisfaction
  • marital consensus
  • marital cohesion
  • Marital quality
بیات، مریم.(1387). تأثیر ایمگوتراپی بر سبکهای عشق‌ورزی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
حفاظی‌طرقبه. میترا؛ فیروزآبادی، علی؛ حق‌شناس، حسن. (1385). بررسی ارتباط بین اجزای عشق و رضایت‌مندی زوجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 16، صص. 99-109.
عیسی‌نژاد، امید؛ احمدی، سیداحمد؛ اعتمادی، عذرا. (1387). تأثیر بهزیستی ذهنی بر کیفیت روابط زناشویی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده. 290.
عیسی‌نژاد، امید؛ احمدی، سیداحمد؛ اعتمادی، عذرا. (1389). تأثیر غنی‌سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان. مجله علوم رفتاری، 4(1)، صص. 9-16.
عیسی‌نژاد، امید؛ شماعی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد. (1387). سبک‌های عشق‌ورزی و شادمانی زناشویی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده. 291.
Adital, B., & Lavee, Y. (2005). Dyadic characteristics of individual attributes: Attachment, neuroticism, and their relations to marital quality and closeness. American Journal of Orthopsychiatry, 4, 621.
Andrew, B. (2000). Individuation, Love Styles and Health-Related Quality of Life Among College Students. Doctoral thesis. University of Florida.
Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62, 964-980
Busby, D. M., Crane. D. R., Larson. J. H., & Christensen. C. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and no distressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scale. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289-308.
Cho, W., & Cross, S. E. (1995). Taiwanese love styles and their association with self-esteem and relationship quality. Genetic, Social & General Psychology Monographs, 121, 283-310.
Cramer, K., Collins, K., & Singleton-Jackson, J. A. (2005). Love Styles and Self-Silencing in Romantic Relationships.Guidance & Counseling, 20, 139-151.
Crowley, A. (2006). The Relationship of Adult Attachment Style and Interactive Conflict Styles to Marital Satisfaction. Doctoral thesis. TexasA&MUniversity.
Finch, T. (1999). Relationship Satisfaction Among Lesbian Couples: The effects of fusion and love styles. Doctoral thesis. Miami institute of psychology of the caribbean center for advanced studies.
Frey, K., & Hojjat, M. (1998). Are love styles related to sexual styles? The Journal of Sex Research, 35, 265-272.
Gonzaga, G. C., Keltner, D., Londahl, E., & Smith, M. )2001). Love and the commitment problem in romantic relations and friendship. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 247-262.
Gonzaga, G., Turner, R., Keltner, D., Campos, B., & Altemus, M. (2006). Romantic Love and Sexual Desire in Close Relationships. Emotion, 6, 163-176.
Hendrick, C., & Hendrick, S. (1988). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392-402.
Hightower, J., & Robert, Jr. (1996). Love Styles and Marital Quality. Doctoral Thesis. University of Arkansas.
Hollist, C., & Miller, R. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46-58.
Kiecolt-Glaser, J., Bane, C., Glaser, R., & Malarkey, W. (2003). Love, marriage, and divorce: Newlyweds' stress hormones foreshadow relationship changes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 176-188.
Kunkel, A., & Burleson, B. (2003). Relational implications of communication skill evaluations and love styles. The Southern Communication Journal, 68, 181-197.
Levin, T., Krystyna, S., & Hee, S. (2006). Love styles and communication in relationships: Partner preferences, initiation, and intensification. Communication Quarterly, 54, 265-275.
Neto, F. (2001). Love styles of three generations of women. Marriage & Family Review. 33, 268-282.
Nielson, J. (2005). The Relationship between Attachment, Love Styles, and Marital Quality. Doctoral Thesis. UtahStateUniversity.
Parra, F., Brown, W., Huynh, P., Thao, T. P.,  Stubbs, E. C., Leon, J. J., & Mejia, A. (2000). Gender differences in love-styles among adult latino spanish speaking parents whose children have been sexually abused by the father. Journal of Child Sexual Abuse, 9, 107-121.
Thao, N. (2005). Narcissism and immature love as mediators of
vertical individualism and ludic love style. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 543-557.
Troxel, W. M. (2006). Marital Quality, Communal Strength, and Physical Health. Doctoral Thesis. University of Pittsburgh.