دوره و شماره: دوره 3، شماره ی 1، شهریور 1392 
تأثیر درمان شناختی-رفتاری خانواده محور در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

صفحه 19-34

مجید محمود علیلو؛ ندا یادگاری؛ فرزین حق نظری؛ حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با آمادگی اعتیاد

صفحه 63-76

عباس امان الهی؛ خالد اصلانی؛ ناصر مضری ابراهیمی؛ فاطمه درخور