دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 1-111 
الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه یک مطالعه آمیخته

صفحه 1-22

10.22055/jac.2016.12586

لقمان ابراهیمی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی


تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان

صفحه 23-40

10.22055/jac.2016.12587

ایمان سیدمحرمی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی