درباره نشریه

درباره مجله

این مجله طی نامه شماره 4/11/149629 مورخ 1390/8/7 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز انتشار را با نام دوفصلنامه مشاوره کاربردی دریافت نمود.  دوفصلنامه مشاوره کاربردی یک مجله علمی- پژوهشی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره مدرسه و مشاوره شغلی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است.  این مجله دو نسخه را به چاپ می رساند که اولی مربوط به بهار و تابستان و دومی پاییز و زمستان است .  مقاله‌های پژوهشی اصیل، گزارش موردی و نامه به سردبیر مورد پذیرش قرار می دهد. کلیه مقاله‌ها توسط داوران داخلی و خارجی مجله مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت برخورداری از استاداردهای مجله و  نداشتن مشکلات جدی، نتیجه‌های ارزیابی مقاله از طریق سایت به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد و نویسنده مسئول موظف است تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال کند. نسخه جدید ارسالی نویسنده مسئول مجددا توسط داوران و هیأت تحریریه نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد.

نواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

  درباره نشریه

صاحب امتیاز:

دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر:

 مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST)

مدیر مسئول:

دکتر خالد اصلانی

سردبیر:

دکترعباس امان الهی

کارشناس نشریه:

سعاد مراقی

آدرس:

ایران، اهواز،  بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 139 -613557

تلفن مرکز:

(4610) 061-33226412

تلفن و فاکس 061-33226412

ایمیل:

Jac@scu.ac.ir

وب سایت:

 http://jac.scu.ac.ir//

شناسه دیجیتال:

 DOI:10.22055/jac

زمان داوری:

4تا 6 ماه

دوره انتشار:

دو فصلنامه

نوع انتشار:

چاپی و الکترونیکی

دسترسی آزاد:

بله

کپی رایت:

CC BY

سیاست داوری:

داوری بسته

زبان:  

فارسی

چکیده آنلاین:

فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی:

 4000000ریال

شاپا چاپی:

7243-2251

شاپا آنلاین:

6606-2588


بیانیه دسترسی آزاد

مجله دوفصلنامه مشاوره کاربردی متعهد به دسترسی فوری و واقعی برای کارهای دانشگاهی است. دسترسی به کلیه مقالات اصلی ، خلاصه های فنی و مقالات مروری در این مجله بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است. هیچ هزینه ای برای نویسنده (که معمولاً به عنوان APC شناخته می شود) قبل از انتشار وجود ندارد و هیچ خواننده ای برای بارگیری مقالات و نظرات برای استفاده علمی خود هزینه ای ندارد.

سیاست دسترسی ازاد: دوفصلنامه مشاوره کاربردی از سال 1397  تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی ازاد نویسندگان مالکیت حق چاپ  را برای محتوای خود حفظ می کنند اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط ان که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

     

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 هزینه پذیرش نهایی:

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند بابت هزینه‌ پذیرش و آماده سازی مقالات برای چاپ مبلغ 4000000 ریال  پرداخت نمایند.