اهداف و چشم انداز

 

حیطه و اهداف

دوفصلنامه مشاوره کاربردی یک مجله علمی- پژوهشی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره مدرسه و مشاوره شغلی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است. هدف این مجله انتشار مقالات علمی-پژوهشی در زمینه های آسیب‌شناسی خانواده، راهکارها و مداخله های آموزشی برگرفته از دیدگاه های مختلف مشاوره به افراد جامعه در جهت توانمندسازی، آموزش فرزند پروری، بررسی، مداخله و شناسایی مشکلات زوجین، بررسی مشکلات افراد با نیازهای خاص، توانبخشی افراد مبتلا به مواد افیونی، آموزش و ایجاد آمادگی در نوجوانان و جوانان برای تشکیل خانواده، ایجاد راهکارها در جهت تحکیم و حفظ روابط خانوادگی، بررسی و شناسایی مشکلات زوجین در زندگی مشترک، بررسی و شناسایی مشکلات کودکان و نوجوانان در مدرسه، و زمینه های مرتبط است.