راهنمای نویسندگان

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به مجله به شرح زیر تغییر می یابد:  

      هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله  4000000 ریال

    این مبلغ فقط از نویسندگان ایرانی دریافت می شود و نویسندگان خارجی ملزم به پرداخت هزینه نمی‌باشند.

نویسندگان پس از اعلام مجله می توانند جهت واریز وجه اقدام نمایند.

راهنمای نویسندگان

دو فصلنامه مشاوره کاربردی نشریه علمی_ پژوهشی است و مقاله ­های برگرفته از یافته­ های اصیل و جدید پژوهشی در زمینه­ های مشاوره خانواده، مشاوره توان بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی را چاپ می­کند. رعایت موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است.

عنوان: مختصر و متناسب با محتوا؛

 رعایت نکات زیر در نگارش مقاله ضروریست:

1-      نویسنده (ها) پیش از نگارش مقاله باید فایل قالب ویژه مجله (Template)  را از لینک زیر دریافت و در تنظیم کلیه مراحل نگارش مقاله، ابتدا بخش مورد نظر (عنوان، نام نویسنده (ها) و ...) را از مقاله خود کپی کرده و سپس بخش مورد نظر در قالب (عنوان، نام نویسندگان و ...) را که به رنگ قرمز مشخص شده است انتخاب (هنگام انتخاب بخش مورد نظر به رنگ آبی کم رنگ درمی‌آید) و بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Paste Merge Formatting را کلیک نموده تا با فرمت مجله یکسان گردد. پر واضح است مقالاتی که مطابق قالب ذیل ارسال نشوند به هیچ عنوان بررسی نخواهند شد

قالب مقاله

Tempelet 

 

فرم تعهد نامه و تعارض منافع

  نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

 http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.htm

 

لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir

 

فایل راهنمای APA7

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر (APA 7)

2-      در مقالات ارسال شده به مجله‌ دو فصلنامه مشاوره کاربردی باید مشخص باشد که نویسنده (ها) نکات اخلاقی را در بررسی‌های آزمایشی و ... رعایت نموده‌اند.

3-      در صورتی که بین نویسنده (ها) مقاله و محتویات مقاله تعارض منافع وجود داشته باشد باید اعلام گردد.

4-      با توجه به این‌که کلیه طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق دانشگاه‌ها بررسی و کد مربوطه را اخذ می‌کنند بنابراین برای چاپ مقاله در این دو فصلنامه ارائه کد اخلاق و در مورد تحقیقات شخصی صورت‌جلسه‌های گروه که به مهر و امضاء مسئول ذیربط رسیده باشد، ضروریست.

5-      مقاله‌ ارسال شده می‌بایست حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه‌ها یا مستخرج از پایان نامه دانشجویی و تحقیقاتی که به تائید گروه آموزشی رسیده باشد، تا بررسی و به چاپ برسد.

نحوه نگارش مقاله از نظر فنی

فایل اصلی(Manuscript)  مقاله با استفاده از نرم‌افزارMicrosoft Word  نسخه‌ 2010 طبق دستورالعمل‌هایی که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود تنظیم شده باشد.

بخش اول مقاله شامل موارد زیر باشد:

1-      عنوان اصلی مقاله نام نویسنده (ها) به ترتیب اولویت و مشخص نمودن نویسنده مسئول

2-      مشخصات کامل همه نویسنده‌ها شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، همچنین در پانویس قید شود که این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است یا پایان‌نامه، ضمناًَ قید شماره و تاریخ تصویب طرح یا پایان نامه الزامی است.

3-      آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده‌ مسئول

4-      چکیده مقاله حداکثر 300 کلمه و شامل بخش‌های مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها که شامل حداقل سه واژه و حداکثر 6 واژه باشد.

5-      چکیده انگلیسی مبسوط (Extended Abstracts) شامل عنوان‌های مقدمه (Introduction)، روش (Method)، یافته‌ها (Findings)، بحث (ِDiscussion)، ملاحظات اخلاقی (Ethical Consideration)، مالی (Funding)، تعارض منافع (Conflict of Interested) و  سپاسگزاری (Acknowledgements) باشد و از 1000 کلمه کمتر نباشد. ارسال چکیده مبسوط در مرحله اول الزامی نیست و نویسنده می تواند بعد از پذیرش اولیه چکیده مبسوط را بارگزاری نماید.

 https://jac.scu.ac.ir/publisher?_action=publish&article=13781&related_issue=1730

 بخش دوم مقاله شامل موارد زیر می‌باشد:

1-مقدمه: برای مطالب فارسی با قلم Bmitra12 و برای مطالب لاتین از قلم لاتین Times New Roman10‌ استفاده شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شوند.

2-روش با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

3-یافته‌ها با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شوند.

عنوان جداول و نمودارها در قسمت مشخص شده از متن یافته‌ها قرار گیرند اندازه فونت‌های فارسی جداول و نمودارها  Bmitra11 و لاتین Times New Roman10 متن جداول نیز فونت Bmitra 11 و 10 به تناسب گستردگی جدول تنظیم شود.

4-بحث: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

5- نتیجه‌گیری: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

6-ملاحظات اخلاقی: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

7-تعارض منافع: با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

8-سپاسگزاری: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

9_ منابع مالی: حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه‌ مقاله شده است  ذکر گردد.

10_ سهم نویسندگان: سهم هر نویسنده در تهیه و تدوین مقاله نوشته شود.

رعایت موارد زیر در ارائه جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ضروریست:

  1. جداول با استفاده از ابزار Table در Microsoft Word طراحی گردند.
  2. جداول به صورت عکس ارائه نگردند، شماره‌گذاری متوالی داشته باشند.
  3. در متن مقاله به شماره‌ جداول به صورت متوالی اشاره گردد.
  4. در زیرنویس جداول، همه‌ اختصارهای غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند.
  5. متن جداول و اعداد استفاده شده به فارسی باشد.
  6. نمودارها در نرم‌افزارهای Microsoft -Excel طراحی شده و به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم و در بخش یافته‌ها قسمت مربوطه کپی یا روبرداشت شوند.

بخش سوم شامل موارد زیر باشد:

منبع ­نویسی

 فارسی و لاتین استفاده شده در مقاله بر اساس فرمت منبع­نویسی  APA  نسخه 7 (انجمن روان‌شناسی آمریکا) و بر طبق حروف الفبا تنظیم شوند.

نکته 1: ارجاع منابع چه در دورن متن و چه در بخش منابع پایانی به­صورت لاتین می­باشد.

نکته 2: از پاورقی کردن اسامی خودداری فرمایید.

نکته 3: در پایان منابع doi  آورده شود.

 

منابع درون متن

زمانی که منبع استفاده در متن دارای 1 یا 2 نویسنده ­باشد در تمامی ارجاعات اسامی نویسنده و نویسنده­ها ذکر شود: (Jackson, 2021).  (Hopner & Liu, 2021).

در صورتی که منبع استفاده شده در متن دارای 3 نویسنده و بیشتر باشد، در تمامی ارجاعات (حتی ارجاع اول) صرفاً اسم نویسنده اول ذکر شده و بعد از آن از کلمه همکاران (et al) استفاده شود: (Hodgetts et al., 2021).

مثال: خانواده‌هایی که کیفیت زندگی خانوادگی بالاتری را فراهم کرده­اند در حیطه‌های مختلف زندگی خانوادگی عملکرد بهتری داشته و توان بیشتری برای مقابله­ مؤثر با معضلات و استرس‌ها خواهند داشت (Sohrabi et al., 2016).

منبع­ نویسی درون متنی و پایانی، هر دو به­صورت تماماً انگلیسی انجام می­شود. تنها استثناء زمانی است که منبع در ابتدا یا اواسط جمله استفاده ­شود که در این صورت ابتدا اسامی فارسی نوشته شده و در داخل پرانتز اسامی لاتین به همراه سال منبع ذکر می­شود: نف و بریتوس ­ (Neff & Beretvas, 2013)

مثال: نادری و همکاران (Naderi et al., 2015) تعارض زناشویی را ­واکنش­های مختلف ناشی از تفاوت­های فردی همسران دانسته که زمانی حالت غیرعادی به خود گرفته که شدت آن به ­گونه­ای باشد که خصومت، نفرت و احساس خشم در روابط ­آن­ها حاکم شده و صمیمیت و نزدیکی بین ­آن­ها کاهش یابد.

 منابع پایانی

در قسمت منابع پایانی تمامی منابع به لاتین نوشته شده و منابع فارسی که به لاتین برگردانده شده­­اند نیز با کلمه (Persion)  در آخر آن­ها مشخص شوند.

 نکته: در پایان منابع doi  آورده شود.

Bean, R. C., Ledermann, T., Higginbotham, B. J., & Galliher, R. V. (2019). Associations between relationship maintenance behaviors and marital stability in remarriages. Journal of Divorce & Remarriage, 61(1), 62-82. https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1619385

 حداقل 20 درصد منابع مربوط به دو سال اخیر باشد.

 مقاله علمی-پژوهشی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (اتالیک)، شماره دوره (شماره مجله)، شماره صفحات.

Bean, R. C., Ledermann, T., Higginbotham, B. J., & Galliher, R. V. (2019). Associations between relationship maintenance behaviors and marital stability in remarriages. Journal of Divorce & Remarriage, 61(1), 62-82.

Arsalandeh, F., Habibi, M., Salimi, A., Shakarami, M., & Davarniya, R. (2018). Effectiveness of inducing positive affect on improvement autobiographical memory in depressive patients. Zanko Journal of Medical Sciences, 18(59), 68-79. (Persian)

مقاله همایشی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش (اتالیک)، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور.

Abdi, F. (2013). Investigating the relationship between psychological empowerment and self-efficacy with job satisfaction in west staff carpet. International Conference on Management, Challenges and Solutions, Shiraz, Iran. (Persian)

 

پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان نامه (اتالیک). (مقطع پایان نامه، رشته، دانشگاه).

Shumway, S. T. (1998). The Texas Tech Relationship Interaction Scale (TTRIS): development of a relationship interaction measure for couples (Doctoral dissertation, Cilinical Psychology, Texas Tech University).

 

کتاب (تألیف): نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (اتالیک). محل نشر، ناشر.

Boszormenyi-Nagy, I.K., & Spark, G.M. (1984). Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family Therapy. New York, Brunner/Mazel.

 

کتاب (ترجمه): نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار متن اصلی). عنوان کتاب (اتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم. (سال انتشار متن ترجمه). محل نشر، ناشر.

Sarason A, & Sarason B. (2005) Psychopathology of nonadaptive behavioral problems. Translated by Mohsen Dehghani, Bahman Najarian, Dawud Arab, Iran Dawudi. (2011). 11th ed. Tehran, Roshd Press. (Persian)

 

سایت­های اینترنتی: نشانی سایت. (سال انتشار مطلب، ماه و روز انتشار). عنوان مطلب (اتالیک). لینک مطلب.

National Institutes of Mental Health. (2015, May 12). Anxiety disorders.

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.sچکیده انگلیسی: به طور کامل منطبق و برگردان دقیق چکیده مقاله فارسی و حداکثر 300 کلمه به ترتیب شامل : هدف، روش، یافته ها وبحث که هرکدام به صورت یک یا چند پاراگراف جداگانه نوشته شوند. (به مقالات نمایه شده دوره 8  به بعد مراجعه نمایید)

Title

Author

Aims

Methods

 Results

Conclusion

Key words حداقل 3 و حداکثر 6 واژه

در چکیده انگلیسی باید نام و مشخصات کامل همه نویسنده (ها) شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه و آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک برای نویسنده مسئول درج شده باشد.