راهنمای نویسندگان

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به مجله به شرح زیر تغییر می یابد:  

      هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله  4000000 ریال

    این مبلغ فقط از نویسندگان ایرانی دریافت می شود و نویسندگان خارجی ملزم به پرداخت هزینه نمی‌باشند.

نویسندگان پس از اعلام مجله می توانند جهت واریز وجه اقدام نمایند.

راهنمای نویسندگان

دو فصلنامه مشاوره کاربردی نشریه علمی_ پژوهشی است و مقاله ­های برگرفته از یافته­ های اصیل و جدید پژوهشی در زمینه­ های مشاوره خانواده، مشاوره توان بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی را چاپ می­کند. رعایت موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است.

عنوان: مختصر و متناسب با محتوا؛

 رعایت نکات زیر در نگارش مقاله ضروریست:

1-      نویسنده (ها) پیش از نگارش مقاله باید فایل قالب ویژه مجله (Template)  را از لینک زیر دریافت و در تنظیم کلیه مراحل نگارش مقاله، ابتدا بخش مورد نظر (عنوان، نام نویسنده (ها) و ...) را از مقاله خود کپی کرده و سپس بخش مورد نظر در قالب (عنوان، نام نویسندگان و ...) را که به رنگ قرمز مشخص شده است انتخاب (هنگام انتخاب بخش مورد نظر به رنگ آبی کم رنگ درمی‌آید) و بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Paste Merge Formatting را کلیک نموده تا با فرمت مجله یکسان گردد. پر واضح است مقالاتی که مطابق قالب ذیل ارسال نشوند به هیچ عنوان بررسی نخواهند شد.

 

فرم تعهد نامه و تعارض منافع                                                                                                             

                                                                                                           

   فایل Word مقاله

                   Templat

نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html

 

 لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir

 

فایل راهنمای APA7

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر (APA 7)

 

 

 

2-      در مقالات ارسال شده به مجله‌ دو فصلنامه مشاوره کاربردی باید مشخص باشد که نویسنده (ها) نکات اخلاقی را در بررسی‌های آزمایشی و ... رعایت نموده‌اند.

3-      در صورتی که بین نویسنده (ها) مقاله و محتویات مقاله تعارض منافع وجود داشته باشد باید اعلام گردد.

4-      با توجه به این‌که کلیه طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق دانشگاه‌ها بررسی و کد مربوطه را اخذ می‌کنند بنابراین برای چاپ مقاله در این دو فصلنامه ارائه کد اخلاق و در مورد تحقیقات شخصی صورت‌جلسه‌های گروه که به مهر و امضاء مسئول ذیربط رسیده باشد، ضروریست.

5-      مقاله‌ ارسال شده می‌بایست حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه‌ها یا مستخرج از پایان نامه دانشجویی و تحقیقاتی که به تائید گروه آموزشی رسیده باشد، تا بررسی و به چاپ برسد.

نحوه نگارش مقاله از نظر فنی

فایل اصلی(Manuscript)  مقاله با استفاده از نرم‌افزارMicrosoft Word  نسخه‌ 2010 طبق دستورالعمل‌هایی که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود تنظیم شده باشد.

بخش اول مقاله شامل موارد زیر باشد:

1-      عنوان اصلی مقاله نام نویسنده (ها) به ترتیب اولویت و مشخص نمودن نویسنده مسئول

2-      مشخصات کامل همه نویسنده‌ها شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، همچنین در پانویس قید شود که این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است یا پایان‌نامه، ضمناًَ قید شماره و تاریخ تصویب طرح یا پایان نامه الزامی است.

3-      آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده‌ مسئول

4-      چکیده مقاله حداکثر 300 کلمه و شامل بخش‌های مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها که شامل حداقل سه واژه و حداکثر 6 واژه باشد.

5-      چکیده انگلیسی مبسوط (Extended Abstracts) شامل عنوان‌های مقدمه (Introduction)، روش (Method)، یافته‌ها (Findings)، بحث (ِDiscussion)، ملاحظات اخلاقی (Ethical Consideration)، مالی (Funding)، تعارض منافع (Conflict of Interested) و  سپاسگزاری (Acknowledgements) باشد و از 1000 کلمه کمتر نباشد.

 https://jac.scu.ac.ir/publisher?_action=publish&article=13781&related_issue=1730

 بخش دوم مقاله شامل موارد زیر می‌باشد:

1-مقدمه: برای مطالب فارسی با قلم Bmitra12 و برای مطالب لاتین از قلم لاتین Times New Roman10‌ استفاده شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شوند.

2-روش با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

3-یافته‌ها با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شوند.

عنوان جداول و نمودارها در قسمت مشخص شده از متن یافته‌ها قرار گیرند اندازه فونت‌های فارسی جداول و نمودارها  Bmitra11 و لاتین Times New Roman10 متن جداول نیز فونت Bmitra 11 و 10 به تناسب گستردگی جدول تنظیم شود.

4-بحث: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

5- نتیجه‌گیری: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

6-ملاحظات اخلاقی: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

7-تعارض منافع: با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

8-سپاسگزاری: : با قلم Bmitra12 و قلم لاتین Times New Roman10‌ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید با همین قلم و اندازه ولی به صورت Bold نوشته شود.

9_ منابع مالی: حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه‌ مقاله شده است  ذکر گردد.

10_ سهم نویسندگان: سهم هر نویسنده در تهیه و تدوین مقاله نوشته شود.

رعایت موارد زیر در ارائه جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ضروریست:

  1. جداول با استفاده از ابزار Table در Microsoft Word طراحی گردند.
  2. جداول به صورت عکس ارائه نگردند، شماره‌گذاری متوالی داشته باشند.
  3. در متن مقاله به شماره‌ جداول به صورت متوالی اشاره گردد.
  4. در زیرنویس جداول، همه‌ اختصارهای غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند.
  5. متن جداول و اعداد استفاده شده به فارسی باشد.
  6. نمودارها در نرم‌افزارهای Microsoft -Excel طراحی شده و به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم و در بخش یافته‌ها قسمت مربوطه کپی یا روبرداشت شوند.

بخش سوم شامل موارد زیر باشد:

منابع (کتابنامه): مراجع و منابع فارسی و لاتین استفاده شده در متن مقاله و همچنین در قسمت منابع به صورت لاتین و با سبک آخرین ویرایش  APA  نسخه 7 (انجمن روان‌شناسی آمریکا) آورده شوند. منابع فارسی که به لاتین برگردانده شده اندنیز با کلمه (Persion)  مشخص شوند.

چکیده انگلیسی: به طور کامل منطبق و برگردان دقیق چکیده مقاله فارسی و حداکثر 300 کلمه به ترتیب شامل : هدف، روش، یافته ها وبحث که هرکدام به صورت یک یا چند پاراگراف جداگانه نوشته شوند. (به مقالات نمایه شده دوره 8  به بعد مراجعه نمایید)

Title

Author

Aims

Methods

 Results

Conclusion

Key words حداقل 3 و حداکثر 6 واژه

در چکیده انگلیسی باید نام و مشخصات کامل همه نویسنده (ها) شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه و آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک برای نویسنده مسئول درج شده باشد.

  منابع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط APA نسخه 7 به شرح زیر تنظیم شوند:

               مقاله: نام خانوادگی و حرف(حروف)  اول نام نویسنده(نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره صفحه؛

               کتاب(تألیف):  نام خانوادگی و حرف(حروف) اول نام نویسنده(نویسندگان)، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر؛

               کتاب(ترجمه): نام خانوادگی و حرف(حروف)  اول نام نویسنده(نویسندگان)، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال انتشار ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر؛                                          

               پایگاه­های اینترنتی: ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.

ترتیب آرایه مطالب درمورد پژوهش‌های کیفی، مقاله‌های تحلیلی و مروری متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.